ค้นหาบล็อกนี้

วัตถุประสงค์ในการเขียนบล็อก

บล็อกนี้จัดทำขึ้นมาก็เพราะว่าอยากที่จะแบ่งปันเอกสารการเรียนการสอน ในชั้นเรียนของนักศึกษาปริญญาโท ในสาขารัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไม่ได้มีเจตนาอื่นใดแอบแฝง ทำขึ้นเพราะใจรักเพราะผมก็เขียนบล็อกมาตลอดอยู่แล้ว เพิ่มช่องทางให้เพื่อนๆ ได้นำเอาเอกสารมาใช้ในการเรียน ครับ

วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แบบสอบถามทำรายงาน POL6304

แบบสอบถามสำหรับสำรวจแล้วสรุปเป็นรูปเล่ม
รายงานวิชา POL6304/PS708
ส่งท่าน อาจารย์ รศ.ดร.สมิหรา จิตตลดากร

Download ที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เอกสารบรรยาย PS708 อ.วิเชียร(56)

คำบรรยายวิชา POL 6304/PS708 องค์การและการจัดการ
Organization and Management
อาจารย์วิเชียร ชื่นชอบ
กุมภาพันธ์ 2556

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เอกสารประกอบบรรยาย รศ.ดร.สมิหรา

เพาเวอร์ พ้อย วิชา องค์การและการจัดการ /Organization and Management
POL6304/PS708
ท่านอาจารย์ รศ.ดร.สมิหรา  จิตตลดากร
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556

ดาวน์โหลด1

Download 2

Copyright 2012 by Uthen B | ULNP Blogger Thailand | Uthen Facebook

ขับเคลืื่่อนโดย Blogger