ค้นหาบล็อกนี้

วัตถุประสงค์ในการเขียนบล็อก

บล็อกนี้จัดทำขึ้นมาก็เพราะว่าอยากที่จะแบ่งปันเอกสารการเรียนการสอน ในชั้นเรียนของนักศึกษาปริญญาโท ในสาขารัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไม่ได้มีเจตนาอื่นใดแอบแฝง ทำขึ้นเพราะใจรักเพราะผมก็เขียนบล็อกมาตลอดอยู่แล้ว เพิ่มช่องทางให้เพื่อนๆ ได้นำเอาเอกสารมาใช้ในการเรียน ครับ

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เพาเวอร์พอยน์ อ.วิเชียร (56)

เพาเวอร์ พ้อย วิชา องค์การและการจัดการ /Organization and Management
POL6304/PS708
ท่านอาจารย์ วิเชียร ชื่นชอบ

Download ที่นี่ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

Copyright 2012 by Uthen B | ULNP Blogger Thailand | Uthen Facebook

ขับเคลืื่่อนโดย Blogger